Vols rebre noticies, promocions i ofertes?

Inscriu-te al butlletí de la Rostisseria 1905

Accepto la Nota Legal i Avís de Privadesa. Leer más

Sant Lluis de Ristol S.L. titular d’aquest formulari es compromet a respectar la legislatura vigent de protecció i confidencialitat de dades de caràcter personal d’acord amb el que disposa el Reglament (EU) num. 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE ( Reglament General de protecció de dades, RGPD) i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LOPDGDD. Les dades personals facilitades per mitja de formulari de contacte per enviar informació per correu postal i electrònic sobre ofertes o serveis de Design Horeca Grup SL i per dirigir-vos qüestionaris de satisfacció, per mitjans tradicionals i electrònics, per tal de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

Obrir WhatsApp
1
T'ajudem?
Vols fer una reserva o demanar informació per WhatsApp?